عملکرد گیاه کل

درخواست کالا

 • مقاله بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره

  دانلود و دریافت مقاله بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری T Tape مراجع و منابع این مقاله لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی

  در حال حاضر
 • اثر سطوح مختلف ریشه گیاه کاسنی بر عملکرد

  اثر سطوح مختلف ریشه گیاه کاسنی بر عملکرد، قابلیت هضم و فرآسنجه‌های سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تولیدات دامی 23 1 1400 121 129 doi 10.22059/jap.2020.297293.623500

  در حال حاضر
 • SID

  بررسی محتوای فنل فلاونوئید کل و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L در منطقه گرگان اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 1393 cited 2021October18 2 3 پیاپی 7 68 75.

  در حال حاضر
 • اثر افزودن گیاه دارویی کاکوتی بر عملکرد رشد

  از نظر جمعیت کل یا جنس‌های مختلف پروتوزوآ تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت با افزودن گیاه کاکوتی به جیره، تراکم پروتوزوآ از نظر عددی کاهش پیدا کرد.

  در حال حاضر
 • موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد گیاه

  موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد گیاه استویا کرجایرنامحققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به افزایش تولید برگ و ترکیبات شیرین کننده موجود در برگ گیاه استویا شدند که منبعی

  در حال حاضر
 • بافت گیاهی چیست؟

  سیستم ریشه منتشر ریشه اصلی غالب نیست کل سیستم ریشه الیافی است و در تمام جهات منشعب می‌شود عملکرد اصلی ریشه الیافی لنگر انداختن گیاه است.

  در حال حاضر
 • ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط

  برای ارزیابی زراعت مخلوط و مقایسه آن با زراعت تک کشتی، از شاخص­های عملکرد نسبی و کل گیاه، غالبیت، رقابت و ضریب ازدحام نسبی و ضریب ازدحام استفاده شد Vandermeer 1989 .

  در حال حاضر
 • آموزش کاشت مخلوط انواع گیاهان علوفه ای پسته

  در این تحقیق صفات ارتفاع گیاه، تعداد ساقه، عملکرد علوفه خشک و صفات کیفی علوفه شامل درصد پروتئین خام، درصد ربوهیدراتهای محلول، درصد هضم پذیری، خاکستر کل، درصد ADF و NDF توسط دستگاه مادون قرمز نزدیک NIR اندازه گیری شد.

  در حال حاضر
 • اثر شوری و کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

  اثر شوری و کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا Kochia Scoparia L در شرایط آب و هوایی گرم و خشک تحقیقات آب و خاک ایران مقاله 20، دوره 50، شماره 7، آذر 1398 ، صفحه 1825 1841 اصل مقاله 1.24

  در حال حاضر
 • بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی

  به‌منظور بررسی اثر رقم و الگوی کاشت بر عملکرد و پروتئین دانه نخودفرنگی، وزن کل دو گیاه و نسبت برابری زمین، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه

  در حال حاضر
 • SID

  به منظور بررسي تاثير مقادير، روش هاي مصرف و نوع کود فسفاته بر عملکرد دانه گندم و نيز جذب کل فسفر، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و 16 تيمار طي دو سال زراعي 88 1386 در مرکز تحقيقات

  در حال حاضر
 • تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل ماده‌ی خشک و

  تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل ماده‌ی خشک و دانه به کم‌آبیاری در گیاه ذرت مدیریت آب و آبیاری مقاله 5، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 ، صفحه 241 256 اصل مقاله 1.22 نوع مقاله مقاله پژوهشی

  در حال حاضر
 • اثر شوری و کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

  اثر شوری و کم‌آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورزیست کوشیا Kochia Scoparia L در شرایط آب و هوایی گرم و خشک تحقیقات آب و خاک ایران مقاله 20، دوره 50، شماره 7، آذر 1398 ، صفحه 1825 1841 اصل مقاله 1.24

  در حال حاضر
 • ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط

  برای ارزیابی زراعت مخلوط و مقایسه آن با زراعت تک کشتی، از شاخص­های عملکرد نسبی و کل گیاه، غالبیت، رقابت و ضریب ازدحام نسبی و ضریب ازدحام استفاده شد Vandermeer 1989 .

  در حال حاضر
 • محققان ایرانی موفق به افزایش عملکرد گیاه

  ایران آنلاین محققان ایرانی موفق به افزایش عملکرد گیاه استویا شدند محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به افزایش تولید برگ و ترکیبات شیرین‌کننده موجود در برگ گیاه استویا شدند که منبعی طبیعی برای تولید شیرین

  در حال حاضر
 • بافت گیاهی چیست؟

  سیستم ریشه منتشر ریشه اصلی غالب نیست کل سیستم ریشه الیافی است و در تمام جهات منشعب می‌شود عملکرد اصلی ریشه الیافی لنگر انداختن گیاه است.

  در حال حاضر
 • نقش روی در گیاهان و علائم کمبود

  تاثیر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد تحت شرایط کمبود روی تولید ماده خشک کل قسمت هوایی گیاه کاهش می یابد که این به ویژه در ژنوتیپ های حساس به علت آسیب فتو اکسیداسیون ایجاد شده در اثر کمبود روی است.

  در حال حاضر
 • بررسی تغییرات عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه مرزه

  نیتروژن کل 044/0 بافت خاک لوم شنی فسفر قابل جذب mgkg 1 79/8 اسیدیته 4/7 پتاسیم قابل جذب mgkg تأثیر معنی‌داری بر عملکرد اسانس گیاه مرزه ندارد بیشترین و کمترین عملکرد اسانس 34/41 و 13/24 میلی‌گرم

  در حال حاضر
 • تغذیه گیاه

  2021 10 13 تغذیه گیاه مطالعه عناصر شیمیایی و ترکیبات لازم برای رشد گیاهان، متابولیسم گیاهان و تأمین نیازهای خارجی آنهاست در غیاب آن گیاه قادر به تکمیل چرخه زندگی عادی نیست، یا این عنصر جزئی از برخی ترکیبات اساسی گیاه یا متابولیت

  در حال حاضر